Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego
w Nadarzynie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Organizacja

Organami szkoły są:

 • Dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski

Przedmiot działalności i kompetencje
Przedmiot działalności i kompetencje określa Statut Szkoły - rozdział II -Cele i zadania szkoły.

Organy szkoły; osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje
Organy szkoły i ich kompetencje określa  Statut Szkoły - rozdział III – Organy szkoły.

Organizacja szkoły 
Organizację pracy szkoły określa Statut Szkoły - rozdziały IV, V, VI oraz X.

Obwód szkoły
1. Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4 na mocy uchwały Nr VI/62/99 Rady gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 1999 r. obejmuje następujący obwód szkolny:

 • od strony północnej:

od punktu styku granicy gminy Nadarzyn z granicą wsi Strzeniówka, granicą osady Stefanka, drogą Nadarzyn-Otrębusy do punktu styku granic: Kolonia Strzeniówka – gmina Nadarzyn, gmina Nadarzyn – wieś Paszków, dalej granicą gmin: Nadarzyn – Raszyn do punktu styku trasy Warszawa – Katowice z granicą wsi: Wolica – Janki Małe.

 • od strony wschodniej:

od punktu styku trasy Warszawa – Katowice z granicą wsi: Wolica – Janki Małe wzdłuż granicy gminy Nadarzyn (granicą wsi: Wolica – Sękocin, trasą katowicką, granicą wsi Walendów z Lasami Sękocińskimi, granicą wsi: Walendów – Łazy) do punktu styku granic wsi: Walendów  - Łazy – Szamoty,

 • od strony południowej:

od punktu styku granic wsi: Walendów – Łazy – Szamoty z granicą gminy Nadarzyn wzdłuż granic wsi: Walendow – Szamoty, Kajetany – Szamoty do punktu styku granic wsi: Walendów – Szamoty, Kajetany– Szamoty do punktu granic wsi: Kajetany – Kosów – Rusiec.

 • od strony zachodniej:

od punktu styku granic wsi: Kajetany – Kosów – Rusiec wzdłuż granicy wsi: Kajetany – Rusiec, trasą katowicką do Nadarzyna – osią ulicy Mszczonowskiej (z wyłączeniem nr 50 i powyżej oraz nr 77 i powyżej), granicą wsi: Nadarzyn – Las Stefanka, Stefanka – Las Zaborów do punktu styku granic wsi: Stefanka – Strzeniówka – Las Zaborów.

2. Do obwodu szkoły należą miejscowości:

 • osada Stefanka,
 • wieś Nadarzyn z wyłączeniem części ul. Mszczonowskiej                            

     (od nr 50 i powyżej, od nr 77 i powyżej),

 • wieś Kajetany,
 • wieś Walendów,
 • wieś Paszków,
 • wieś Wolica,
 • wieś Strzeniówka,
 • wieś Szamoty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Chrzanowska
  data wytworzenia: 2014-08-05
 • opublikował: Iwona Chrzanowska
  data publikacji: 2014-08-05 22:50
 • zmodyfikował: Iwona Chrzanowska
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-06 09:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9870
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-08-06 09:32